Kontaktpersonar

Ivar Karsten Lerstad Ivar Karsten Lerstad
Avdelingsleder Realfag
71 28 16 10 /
Mob. 950 32 685
Send e-post
Rune Olav Nilsen Rune Olav Nilsen
Avdelingsleder Fremmedspråk og norsk
71 28 15 50 /
Mob. 980 35 290
Send e-post
Sissel Standal Sissel Standal
Avd.leder kroppsøving
71 28 15 80 /
Mob. 917 59 115
Send e-post

Påbygging til generell studiekompetanse på Vg3 (AP-klasse)

Elever som har fullført og bestått yrkesfaglig utdanning i Vg1 og Vg2 på videregående skole er kvalifisert til å søke denne utdanningen som gir generell studiekompetanse. Studiet er på ett år med 30 timer undervisning og en kontakttime hver uke

Fag:
  • Norsk -10 undervisningstimer/uke,
  • Matematikk - 5 t/u, naturfag: 3 t/uke
  • Historie - 5 t/u, kroppsøving: 2 t/uke

I tillegg til fellesfagene skal eleven velge ett programfag fra studiespesialiserende programområde. Eleven får informasjon om programfagene første skoledag, og skal i samarbeid med rådgiver Dag Sigurd Mæle registrere programfagvalget første skoledag.

NB! Elever som i stedet for prosjekt til fordypning har fullført matematikk, naturfag eller et annet fellesfag som inngår i kravet til generell studiekompetanse, må ha to programfag.

Se tabellen nedenfor.

Fag

Påbygging

uten fagbrev

AP

Påbygging

med fagbrev

320

Totalt over 3 år

uten fagbrev

Totalt over 3 år

med fagbrev

Norsk 10 10 14 14
Engelsk     5 5
Samfunnsfag     3 3
Matematikk 5 5 8 8
Naturfag 3 3 5 5
Kroppsøving 2   6 4
Historie 5 5 5 5
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram 5   5  
Programfag fra eget programområde     34 34
Prosjekt til fordyping     15 15
Totalt omfang 30 23 100 93

Dette forventer vi av deg som elev:

  • At du er tilstede på skolen
  • Deltar aktivt i timene
  • Er forberedt
  • Har god studieteknikk