Visjon og mål

VÅR SKOLE

  • Fagerlia videregående skole skal være en inkluderende skole, hvor likeverd, likestilling, toleranse og respekt for enkeltmennesket står sentralt.
  • Opplæringen ved Fagerlia videregående skole skal tilpasses hver enkelt elevs ønsker og forutsetninger.
  • Gjennom aktiv deltaking i læringsprosessen er målet å utvikle faglig, personlig og sosial kompetanse hos elevene.
  • Skolen skal være en arena for faglig, metodisk og pedagogisk utviklingsarbeid.
  • Mangfold i skolens tilbud skal utnyttes til helhetlig tenking på tvers av fag og avdelinger.
  • Med trygg forankring i lokal kultur og tradisjon skal skolen ha et globalt perspektiv og kunne utveksle erfaringer med andre land.

Kontaktpersonar

Tor Andreas Dyrseth Tor Andreas Dyrseth
Ass. rektor
71 28 15 03 /
Mob. +4791197143
Send e-post

Dokument

Årsmelding 2016-17 Fagerlia vgs
PDF-dokument - 621,32 kB