Vinnerne av Ta Sjansen 2013

ble klasse 1ST5 med sitt humoristiske innslag. Konkurransen var variert og var vanskelig å velge en vinner ut fra de forskjellige innslaga.