Valgdebatt og valgtorg

Fredag 1. september ble skoledebatten på Fagerlia vgs streamet av NRK Møre og Romsdal (https://www.nrk.no/mr/). Leder av debatten var Bibbi Kjølås. Følgende saker stod på dagsordenen: 

  • skule, utdanning og arbeidsmoglegheiter
  • framtida til den norske velferdsstaten
  • internasjonale utfordringar i dag og Noreg sitt ansvar
Valgdebatt 1
Valgdebatt 2
Valgdebatt 3
Valgdebatt 4