Tillatte hjelpemidler ved eksamen

Følg lenken til godkjente hjelpemidler: http://fagerlia.vgs.no/Fagerlia-VGS/Eksamen/Hjelpemidler

Hjelpemidler til eksamen