Stipend

Alle elever med ungdomsrett i videregående skole får kr 946,- i stipend fra Statens Lånekasse, men elevnee må søke om dette selv.

http://www.lanekassen.no/

Stipend