Skoleskyss i perioden for stengt tunnel mellom Godøya og Giske

I perioden f.o.m. 8. november 2017 og ut første halvår 2019 vil Godøy-tunellen bli stengd, med kolonnekøyring til faste tider gjennom døgnet.

All skoleskyss av elevar med bustad på Godøya skal foregå med hurtigbåt mellom Valkvæ og Skateflukaia.

Elevane som vil ha rett til skoleskyss mellom Skateflukaia og skolen må nytte vanlig rutebuss eller ekstrarute merka «Godøya». Ekstrabussar går frå Skateflukaia til Moa, om Borgundveien. Utover dette må reisande gå til rutebilstasjonen.

Det vert forbindelse med buss til alle avgangar og ankomster med hurtigbåt på Godøya.

Informasjon om rute finn de på www.frammr.no  

Link til rutetider: http://bit.ly/2gmXSB6

Elevane i området har alt motteke skoleskysskort. Dette kan dei vise på hurtigbåten.

Det blir også utbedring av Ellingsøy- og Valderøytunnelen, men det vil ikke påvirke skyss til og fra skolen.

Informasjon om stenging av disse tunnelene kan lese her: https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/tunnelermidt/tunneler-i-m%C3%B8re-og-romsdal/ellings%C3%B8y-valder%C3%B8ytunnelen