Skoleskyss

Buss

Elevar som har rett på skoleskyss, får eige skysskort. Kortet gjeld på strekninga mellom bustad og skole.
Skysskortet gir rett til skyss til skolens ordinære start- og sluttid.

Klikk på lenken til mer informasjon og søknadsskjema.

http://www.fagerlia.vgs.no/Fagerlia-VGS/Informasjon/Skyss