Sissel Colbjørnsen

var her i veke 35 og reparerte den store billedveven som ho har laga, som heng i aulaen. Tone Myrseth hadde fagdag den dagen med 2SF, formgivingelevane fekk møte Colbjørnsen og ho fortalte om arbeidet sitt og arbeidet med restaurering av billedveven.

Sissel Colbjørnsen bilde 2
Sissel Colbjørnsen 2