Plan for rusarbeid i vidaregåande opplæring

Viser til arbeidsmøtet om Rusplanen (Plan for rusarbeid i vidaregåande opplæring) som vart heldt i dag 22.10.13 på Fagerlia vgs - godt oppmøte og fruktbare samtalar!

Klikk på lenken for mer informasjon!