Kontaktpersonar

Dag Sigurd Mæle Dag Sigurd Mæle
Adjunkt m/tilleggsut
71 28 15 21 /
Mob. 909 93 928
Send e-post

OBS! Viktig melding fra Samordna opptak

Alle som har søkt om studieplass, må så fort som mulig forsikre seg om at de har kryssa av for «Jeg får vitnemål i løpet av våren» under «Se hva du må laste opp» i søknaden.

Dere må også huske omprioriteringsfristen 1. juli, samt sjekke at elektronisk vitnemål er blitt  lastet opp før samme dato.

For mer informasjon gå til: Samordna opptak

Samordna opptak