Nytt til skolestart 2018

Her finner du en oversikt fra Utdanningsdirektoratet over hva som er nytt til skolestart høsten 2018. Følg lenken: https://www.udir.no/om-udir/nytt-til-start/nytt-til-skolestart-2018/