Intervju med elever på Fagerlia vgs

i etterkant av Ungdataundersøkelsen 2013.

Sigurd Holten Bøen