Høsttakkefest

BUA elevene inviterte HA-elevene til Høsttakkefest torsdag 28.september. Takk for fint fellesskap! Håper det smakte!

Hilsen

Anne Grethe T. Molvær og Kjell Standal

Høsttakkefest 3
Høsttakkefest 4
Høsttakkefest 2