Hjertestartere

finnes i resepsjon i blokk A og på personalrom i blokk B.

Hjertestarter

Skolen har kjøpt inn en ekstra hjertestarter slik at det nå finnes en hjertestarter både i blokk A og i blokk B. Ved hver hjertestarter henger det liste med mobiltelefonnummer til ansatte som har fått opplæring i bruk av hjertestarteren.