Helsearbeiderfag med elevpresentasjon

Elevfremføring  i tema  velferdsteknologi 5. april 2017. Temaet er også ett tverrfaglig samarbeid mellom norsk, engelsk og samfunnsfaglærere knytt opp til vurderingsarbeid for våre elever på helsefagarbeider.

Velferdsteknologi 2
Velferdstekonologi
Velferdteknologi