Harald Tom Nesvik

Som et ledd i forberedelsene til LilleStorting fikk skolen besøk av Harald Tom Nesvik parlamentarisk leder i FRP tirsdag 14. februar. Partilederne og Komitelederne fikk et eksklusivt møte med Nesvik etter foredraget.

Harald Tom Nesvik
Harald Tom Nesvik
IMG_4995
IMG_5003