Formidling av læreplass

Formidling til læreplass blir gjort frå 1. mars til 1. november. Søknadsfristen for formidling til lærekontrakt med unntak frå opplæringsordninga eller opplæringskontrakt er 1. februar, og formidling til ordinær læreplass er 1. mars. Du søkjer om formidling til læreplass på vigo.no

http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/Laerling-laerekandidat/Info-for-deg-som-soeker-laereplass