FagerLOVE - 17.01.17

Maria (21) er årets nykommar i komikar-Norge. Ho er med i Underhaldningsredaksjonen i Bergen Student TV, Standup Bergen, Bergen Impro  Battle og Humorlaboratioret – men det er på Facebook Piateed tar av. I skrivande stund har Maria Stavang 38 732 følgjarar på den sosiale nettstaden. Kvar måndag legg ho ut ein ny video om eit nytt tema, og videoane brukar å få så mange som 100 000 sjåarar.

– Å vere komikar er jo tradisjonelt det å stå standup på ei scene. Men nokre komikarar nyttar no sosiale medium for å nå ut til endå fleire, og å lage humor på ein annan måte. 300 sjåarar på Facebook er lite, men ved ein scene er det jo veldig mange, seier Stavang.

https://www.youtube.com/user/piateed

http://www.framtida.no/articles/maria-21-er-arets-nykommar-i-komikar-norge#.WHil8WeQyUk

Tirsdag 5. time i Fagerlihallen.

Kontaktperson: Elevrådsleder Isak R. Christensen

PIATEED

 

FagerLOVE2
FagerLOVE 1