Fagdag helse- hjertedisseksjon

Fagdag 24.03.17 for Vg1 1HO1 og 1HO2. Dagen gikk med til studering av hjerteslag og lunger, elever fra Forskerlinjen Vg2 deltok også. I tillegg fikk klassene besøk av franske elever og elever fra Akademiet Media. Elevene var svært aktive under fagdagen og ga positive tilbakemeldinger på opplegget.

IMG_8152 Fagdagen inneholdt arbeid med hjerteslag og lunger i praksis, som blir studert av elevene fra vg 1 1HO1 OG 1 HO2.
IMG_8153 Fagdagen inneholdt arbeid med hjerteslag og lunger i praksis, som blir studert av elevene fra vg 1 1HO1 OG 1 HO2.