Elevundersøkelsen høsten 2013, resultat

Resultatene fra elevundersøkelsen er lagt ut på Fronter under «Informasjon til elever». Denne visninga inneholder resultatene fra Fagerlia vgs og det samlede resultatet for de videregående skolene i Møre og Romsdal fylkeskommune for våren 2013 og høsten 2013 med prosentvisning. Kontaktlærerne har fått tilsendt årsresultatene for hver klasse og skal gå gjennom disse i samarbeid med elevene.

Graf