Barne- og ungdomsarbeiderfag

2 elever er utplassert i 3 uker i barnehage og skole i Brest i Frankrike. Trine Larsen Brogstad og Oda Nybø Christensen har et lærerikt og spennende opphold i kystbyen. I tillegg til utplassering i skole og barnehage, har de kontakt med en lokal skole som har en helse- og oppvekstavdeling ganske lik vår egen.

Oda og rektoren på skolen der hun er utplassert
Siw og Trine

Siw og Trine

Utplassering  i fransk barneskole

Utplasseringering i fransk barneskole

Utplassering i fransk barnehage - Oda har god kontakt med barna

Utplassering i fransk barnehage - Oda har god kontakt med barna

Sightseeing i Bretagne

Sightseeing i Bretagne

Engelsktime i fransk videregående skole

Engelsktime i fransk videregående skole

Sightseeing i Bretagne

Sightseeing i Bretagne