Ambulanseklassa

har vore på studietur til Haukeland Sykehus ved Helse Vest. Der fekk elevane orientering om arbeidet ved Akutt Mottak.

Ambulanseklassen

Videre var det orientering om arbeidet ved AMK-sentralen på sjukehuset. Sist, men ikkje minst fekk vi orientering om Dykkerulykker og behandling av trykkfallssyke m. i trykkammer ( "Storesøster" )
Eit besøk til Os vgs stod også på programmet.