89% gjennomføring - Elevundersøkelsen 2016

718 av 810 elever har gjennomført Elevundersøkelsen innen stenging av portalen. Takk for god innsats!

Slik går du frem for å svare:

Har du ikke fått e-posten fra Conexus?

Dersom du mener at du ikke har mottatt e-post, sjekk om e-posten kan ha blitt stoppet av spam-filter eller blitt lagt i mottaksboksen for søppelpost. Sjekk dette grundig først og hør deretter med kontaktlærer om den adressen du står oppført med i SkoleArena er den adressen du virkelig bruker. Dersom denne ikke er riktig, må kontaktlærer få beskjed om dette slik at adressen kan rettes opp. Du vil da få tilsendt en ny invitasjon til korrekt e-postadresse, eller få tildelt en påloggingskode.

----------

Elevundersøkelsen er et viktig verktøy i evalueringa av skolens virksomhet. Elevundersøkelsen gir nyttig informasjon om hvordan elevene oppfatter skolens læringsmiljø og er et viktig redskap i arbeidet for å skape en god skole.

Informasjon om elevundersøkelsen finnes på Utdanningsdirektoratets hjemmesider: Informasjon om elevundersøkelsen

Fagerlia videregående skole behandler resultatene fra elevundersøkelsen:

  • på klassenivå gjennom samtale mellom elever og kontaktlærer.
  • på skolenivå gjennom samtaler med skolens ledelse, representanter for de ansatte og elevene.
  • i Skoleutvalget.

Det er ønskelig med så høy deltakelse som mulig for å få representative resultater og skolens ledelse legger stor vekt på at elevene skal gjennomføre elevundersøkelsen. Kontaktlærer vil sørge for at dere får satt av tid til gjennomføring av undersøkelsen i en skoletime.

Frokost

Skolen spanderer fagdagsfrokost i kantina på alle klasser som oppnår 100% gjennomføring av elevundersøkelsen innen den oppsatte fristen!