Tusen takk

til alle elever som la ned et stort engasjement på vegne av skolen i forbindelse med Karrieredagen den 3. oktober.

Dere utgjør en viktig ressurs for de unge som nå skal velge utdanning etter ungdomsskolen. Den innsatsen dere la ned, gjør det uten tvil lettere for fremtidige elever å orientere seg.

Måten dere fremstod - og løste oppgavene, gjorde meg og skolen stolt.

Dere var alle blide og imøtekommende og det var kjekt å være der sammen med dere - vi var sammen en del av Fagerlia videregående skole.

Dere var svært gode eksempler på verdiene våre, trivsel og mangfold. TUSEN GANGER TAKK FOR INNSATSEN!

Hilsen

Rektor Yngve Omenås

Les meir

Helsefagelever på seminar

NTNU-kveld sammen med helsefagelevene ved Fagerlia vgs - torsdag 27. september.
TEMA: Varme hender eller kaldt stål - skal robotene pleie oss i fremtiden?
Sentralt tema og kunnskapsrike foredragsholdere med ulike perspektiver innenfor teknologi og helse. 
Viktig læringsarena for våre elever.

Les meir

Monopol i undervisningen

Elevene i faget Økonomistyring brukte spillet Monopol i undervisningen i dag. De startet med en egenkapital og alle transaksjoner gjennom spillet måtte dokumenteres med et håndskrevet, nummerert bilag. Bilagene ble ført inn på et excellark - før elevene til slutt skal avslutte regnskapet. 

Les meir

Hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi

Mandag 24.09.18 fikk 2HA besøk av Gunhild Nordstrand, prosjektleder innen Velferdsteknologi og Digital kompetanse i Giske kommune.

Tema i undervisningen var ulike behov og teknologiske løsninger helsevesenet møter i fremtiden. Teknologi er fokus på muligheter og løsninger for oss mennesker.

Takk for engasjement og bidrag fra Giske kommune ved fantastiske fysioterapeut Gunhild.

Les meir

Den europeiske språkdagen 26. september

Language is the road map of a culture. It tells you where its people come from and where they are going.
‒Rita Mae Brown

Språkdagen

På initiativ fra Europarådet i Strasbourg har Den europeiske språkdagen vært markert 26. september hvert år helt siden 2001. 
De generelle målsettingene for Den europeiske språkdagen er:

  • å fremme flerspråklighet og interkulturell forståelse ved å gjøre allmennheten oppmerksom på betydningen av språklæring og ved å oppmuntre til større variasjon i språkene folk velger å lære seg;
  • å fremme det rike språklige og kulturelle mangfoldet i Europa, som må bevares og næres;
  • å oppfordre til livslang språklæring i og utenfor utdanningsinstitusjonene, enten formålet er studie- eller yrkesrelatert, knyttet til mobilitet eller det bare er for fornøyelsens og berikelsens skyld.

HUSK OGSÅ VÅRT ARRANGEMENT English in a Global World den 17. Desember 2018  (Vg1)

Les meir

Matlagingskurset for hybelboere 25.09.18 - AVLYST

Matlagingskurset er avlyst pga for få påmeldte! Dato for nytt kurs vil komme før jul

Tirsdag 25. september blir det nytt  matlagingskurs med oldermann i k

For å få oversikt over hvor mange som har lyst å komme, må vi ha din påmelding

Følg lenken til bilder fra matlagingskurset den 12. september: http://www.fagerlia.vgs.no/Fagerlia-VGS/Prosjekter/Nyheter/Hybelboerne-moettes-til-matlagingskurs

Les meir

Den kulturelle skolesekken - SAMEBLOD

Den 25. og 26. september er vi klar for det første besøket fra den kulturelle skolesekken og filmen SAMEBLOD. Vi har også i år gjort det slik at ikke alle klassene ser alt som kommer, men setter opp de klassene det er mest relevant for. Denne runden er det elever med samfunnsfag og norsk.

  • Tirsdag 25. september klokken 09.00 til 11.20: 3MD, 3MR, 3MU
  • Tirsdag 25. september klokken 12.00 til 14.20: 2ST1, 2KD1 og 1ST5
  • Onsdag 26. september klokken 09.00 til 11.20: 1ST2, 1ST3 og 1ST4
  • Onsdag 26. september klokken 12.00 til 14.20: 2BU1, 2BU2, 2AM1 og 2HA1
Les meir

Fagdag ernæring - matglede

Fagdag YFF - Yrkesretting og faglig fordypning: Tema Matglede.

Kost og ernæring til mennesker med ulike diagnoser. Teori, gode råd og veiledning fra Kjøkkensjef Harald Kimsås, som til daglig arbeider ved Storkjøkkenet Giske Omsorgssenter.

Eleven hadde også en praktisk økt der de laget ulike  smoothie og  grønnsaksuppe.

Engasjerte elever også denne dagen.

Hilsen faglærere Marit og Ebba.

Les meir

Produksjon i praksis!

Fagdag med elevene i Økonomi og Ledelse og Økonomistyring. I dag har vi vært på bedriftsbesøk hos Ekornes ASA i Sykkylven.

Utrolig spennende å se hvordan robotene har tatt over mange av arbeidsoppgavene samt hvordan produksjonen av en Stressless foregår fra begynnelse til ferdig produkt. 

Les meir

Helsefag Vg2 utplassert ved Giske Omsorgssenter den 20.09.18

Skolens samarbeid med med Giske Omsorgssenter gjør at elevene får erfare sammenhengen mellom teori og praksis.

Torsdag fikk elevene øve seg på å etablere pasientkontakt i situasjoner med pleie og stell. Elevene var utplassert på tre forskjellige avdelinger.

De ansatte gav svært gode tilbakemeldinger. Elevene viste stor interesse for faget og for beboernes situasjon. 

Stolte faglærere

Karianne, Ebba og Marit

Les meir