Elever fra helse og oppvekstavdelingen skaper livsglede

Elevene arrangerte formiddagstreff for beboere på Hatlane omsorgssenter. Arrangementet bestod av kaffe og kaker og underholdning. På Skarbøvik sykehjem var elever medhjelpere under årets rullatorfestival, som sykehjemmet arrangerer hvert år.

Les meir

Tømming av bokskap

Alle bokskap må tømmes før skoleferien, dersom ikke dette gjøres blir låsene fjernet og skapet tømt i løpet av sommeren.

Les meir

Jobbskygging

Skolen har i dag hatt besøk av tre elever fra Valderøya ungdomsskole som har fulgt sine mødre på jobbskygging. Dagen ble avsluttet med et besøk hos rektor.

  • Hanna G. Tornes
  • Maria Haugan Gjøsund
  • Oskar Synnes
Les meir

Muntlig, praktisk og muntlig-praktisk eksamen - informasjon

Generell informasjonen om muntlig, praktisk og muntlig-praktisk eksamen - informasjon:

For mer informasjon gå til: http://www.fagerlia.vgs.no/Fagerlia-VGS/Eksamen

Les meir

Avslutningsseremoni for avgangselever

Mandag 1.6. kl. 18.30 - 20.00 var det avslutningsseremoni i aulaen for alle avgangselever og deres lærere. Utdeling av standpunktkarakterer på klasserommene etter seremonien.

Les meir

LÅNEKASSEN

Skal du søke om stipend og lån for neste undervisningsår (2015-2016) kan du søke fra begynnelsen av mai for høyere og annen utdanning, og fra juni for videregående opplæring.

https://www.lanekassen.no/aktuell-kundeinformasjon/Frister-i-Lanekassen/Soknadsfrister/

Les meir

Karakterkalkulator

Bruk karakterkalkulator for å regne ut poengene dine og se hvilke studier du kan komme inn på.

http://utdanning.no/karakterkalkulator

Les meir

Adresseendring?

Vi ber om at alle elever kontrollerer at de står registrert med korrekt postadresse. Sjekk Skolearena eller under «min profil» i Fronter. Hvis adressen er feil må du gi skolen beskjed.

Les meir

Skoleskyss for elever for kommende skoleår

Elevar som har rett på skoleskyss, får eige skysskort. Kortet gjeld på strekninga mellom bustad og skole.
Skysskortet gir rett til skyss til skolens ordinære start- og sluttid.

http://www.fagerlia.vgs.no/Fagerlia-VGS/Informasjon/Skyss

Les meir

Comeniusprosjektet My Voyage of Discovery

Avslutning av Comeniusprosjektet My Voyage of Discovery 2013-2015, Budapest, mai 2015.

Les meir