Muntlig, praktisk og muntlig-praktisk eksamen - informasjon

Generell informasjonen om muntlig, praktisk og muntlig-praktisk eksamen - informasjon:

For mer informasjon gå til: http://www.fagerlia.vgs.no/Fagerlia-VGS/Eksamen

Les meir

Avslutningsseremoni for avgangselever

Mandag 1.6. kl. 18.30 - 20.00 var det avslutningsseremoni i aulaen for alle avgangselever og deres lærere. Utdeling av standpunktkarakterer på klasserommene etter seremonien.

Les meir

LÅNEKASSEN

Skal du søke om stipend og lån for neste undervisningsår (2015-2016) kan du søke fra begynnelsen av mai for høyere og annen utdanning, og fra juni for videregående opplæring.

https://www.lanekassen.no/aktuell-kundeinformasjon/Frister-i-Lanekassen/Soknadsfrister/

Les meir

Karakterkalkulator

Bruk karakterkalkulator for å regne ut poengene dine og se hvilke studier du kan komme inn på.

http://utdanning.no/karakterkalkulator

Les meir

Adresseendring?

Vi ber om at alle elever kontrollerer at de står registrert med korrekt postadresse. Sjekk Skolearena eller under «min profil» i Fronter. Hvis adressen er feil må du gi skolen beskjed.

Les meir

Skoleskyss for elever for kommende skoleår

Elevar som har rett på skoleskyss, får eige skysskort. Kortet gjeld på strekninga mellom bustad og skole.
Skysskortet gir rett til skyss til skolens ordinære start- og sluttid.

http://www.fagerlia.vgs.no/Fagerlia-VGS/Informasjon/Skyss

Les meir

Comeniusprosjektet My Voyage of Discovery

Avslutning av Comeniusprosjektet My Voyage of Discovery 2013-2015, Budapest, mai 2015.

Les meir

Unik talentlinje ved Fagerlia

"Ane Heimdal (16) er elev ved landets eneste forskerlinje innen økonomifag. I tett samarbeid med næringslivet vil Fagerlia videregående skole dyrke frem talenter i realfag og økonomi i Ålesund".

http://bilag.sbm.no/meny/bilag-mars/unik-talentlinje

Les meir

Møte mellom forskerklassen Vg2, foresatte og samarbeidsbedrifter

Onsdag 27.5.2014 var det arrangert et møte for vg2 forskerklassen med foreldre og representanter for samarbeidsbedriftene Rolls-Royce, Vard, Møreforskning, Høyskolen i Ålesund og Fiskerstrand Verft.

Les meir

Boklansering

Onsdag 20.5 var det boklansering i anledning Fagerlia vgs sitt 150 års jubileum. Mange av skolens pensjonister og skolens personale deltok i arrangementet hvor Harald Grytten presenterte boka.

Les meir