Tillitsvalgte elever skoleåret 2017 - 2018

Se oversikt over elever som er valgt inn i elevrådsstyret, klassetillitsvalgte, OD-kontakter og russestyret: http://fagerlia.vgs.no/Fagerlia-VGS/Tjenester/Tillitsvalgte

Les meir

Biologi 2 på ekskursjon

Biologi 2-elevene har travle, men lærerike dager på ekskursjon til Eidsvatn i uke 38 sammen med læreren sin Ragnhild Aasen Kjerstad. 

Les meir

Skolevalgundersøkelsen 2017

Fagerlia vgs skal gjennomføre denne i løpet av uke 37- 39. Elevene skal svare på undersøkelsen i kontaktlærers time

Norsk senter for forskningsdata AS (NSD) arrangerer skolevalget på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Valgundersøkelsen er en sentral del av skolevalgprosjektet, og undersøkelsen har blitt gjennomført ved hvert skolevalg siden 1989. Vi forventer at over 150 videregående skoler i Norge vil delta i årets undersøkelse.

Formål
Undersøkelsen har et vitenskapelig og pedagogisk formål. Data blir benyttet i undervisningen til å belyse hvordan elever i videregående skole stiller seg til aktuelle samfunnsspørsmål, som for eksempel miljøvern. Dataene er også en viktig kilde for forskere som vil studere politiske preferanser og holdninger i elevgruppen.

Publisering av data
Passordet som gir tilgang til spørreskjemaet, er ikke koblet mot navn eller klasse. Men passordet identifiserer skolen. På visse skoler, der det for eksempel bare går noen få jenter, vil det kunne være mulig å identifisere enkeltpersoner indirekte. Vi fjerner variabelen "kjønn" og forenkler variabelen "utdanningsprogram" før vi publiserer resultater fra slike skoler.
Informasjon som gjør det mulig å identifisere enkeltpersoner, vil ikke bli publisert.

Lagring av data
Fullstendige data vil bli lagret av NSD for forskningsformål på ubestemt tid. I disse dataene vil det kunne være mulig å kombinere bakgrunnsvariabler slik at en i noen få tilfeller kan identifisere enkeltpersoner, blant annet ved kryssing av kjønn, utdanningsprogram og skole. Data vil bli lagret i henhold til NSDs godkjente rutiner som sikrer konfidensialitet.

Frivillighet
Vi understreker at det er frivillig å delta, men høy deltakelse gir bedre data.

Les meir

Fagdag med tema førstehjelp

Vg1 HO og Vg2 BUA hadde fagdag med tema førstehjelp, Åge Henriksen var ansvarlig for opplæringen. På bildet demonstreres hvordan hjelpe noen som har fått et fremmedlegeme i halsen.

Les meir

Ambulansen som klasserom

Torsdag 14. september var ambulanseklassen i gang med praktisk øvelse i ambulansebilen. De fikk kjennskap til utstyr i bilen og fikk prøve båren. Faglærer Ann Christin Korsedal stilte som pasient under øvelsen med båre.

Les meir

Presentasjoner fra Vg1 Studiedag 12. september 2017

Presentasjoner fra studiedagen ligger vedlagt i denne artikkel.

Les meir

Vg2 - orienteringsmøte for elever og foresatte (HO, KDA, ST og MD)

Torsdag 14. september kl. 18:00 orienteringsmøte og møte med kontaktlærer Fellesorientering i aulaen og deretter presentasjon av kontaktlærer på klasserommet. Se invitasjon under dokument!

Tilbakemelding:

Foresatte gir tilbakemelding til kontaktlærer innen mandag 11.09.17 kl. 12:00 på e-post eller SMS om de ikke kommer på møtet.

(Klikk på bildet for stor størrelse)

Les meir

Skolefotografering 11, 12 og 13. september - redigert plan 07.09.17

Se vedlagt plan over skolefotograferingen 2017. Sted: Lille-kantina. Det er mange elever som skal fotograferes - vær rask på plass og gjør som fotografen sier, da skal dette gå raskt unna :-)

Russestyret, 1ST1 og 3ST3  vil bli fotografert på oppsamlingsdagen. Vi gir beskjed når den datoen blir bestemt.

Klikk på bildet for stor størrelse!

Les meir

Fagdag i norsk på Giske

Fredag 8. september var om lag 100 elevar frå VG2 på tur til Giske. Fagdagen i norsk vart bada i strålande sol og vi fekk enno meir kjennskap til mellomalderhistorie frå lokalområdet.

Grunnleggjaren av Giskespelet, Arne Tunheim, hadde tent på elden i åra i Gildehallen, og kunne fortelje levande om korleis heile Noregs historie har blitt forma ut frå dei hendingane Arnungeslekta på Giske tok del i for om lag 1000 år sidan. Han fortalde om handlinga i Giskespelet, som er bygd på Snorre Sturlason si nedskriving av Soga om Olav den Heilage. Der får vi høyre om Torberg Arneson frå Giske som var gift med Ragnhild, dotter av den mektigaste hovdingen på Vestlandet, Erling Skjalgsson. Mellom anna fortalde han om Olav Kyrre, son av Tora Torbergsdotter frå Giske. Han er kjend for å vere grunnleggjar av Bergen, og var truleg også den første kongen som kunne lese og skrive.

Les meir

Praksisbesøk ved Giske Omsorgssenter

Torsdag 7. september besøkte helsefagelevene Giske omsorgssenter. De fikk ansvar for 3 avdelinger og fikk trene på ferdigheter og teori i praksis sammen med brukerne. Det ble en dag med realistiske situasjoner, utvikling og læring for våre fremtidige helsefagarbeidere. Giske omsorgssenter er unik i møte med elevene og skolen vår. Takk!

Les meir