Disseksjon

Utføre disseksjon vil si å blottlegge og isolere for eksempel organermusklerblodårer og nerver for å kunne studere deres form, forløp, innbyrdes leie og funksjon (https://sml.snl.no/dissekere)

Elevane på Helse-og oppvekstfag har hatt spennande timar der dei har dissekert hjerteslag på gris. Dette for å lære meir om hjerter og lunger. Vedlagt ser du noko av det dei undersøker. Dette er ein fin læringsmåte

Les meir

Helse og oppvekst på utplassering

Fire elever fra Vg1 HO har vært utplassert på Skarbøvik sykehjem. En fryd og observere dem i aktivitet med beboerne (krakketrim og ballonglek). Alle bevegelser gjør godt.
Bilder publisert etter samtykke fra de involverte.

Les meir

SMISO - Senter mot incest og seksuelle overgrep.

Tirsdag 12. mars i 5. timen. Skolens aula.

Undervisningstilbud til avgangselevene / russen om festvoldtekt og samtykke

Dette er viktig ut fra blant annet:

●             En av ti kvinner voldtas i løpet av livet, halvparten er under 18 år når voldtekten skjer. De fleste blant russen er over 18 år (NKVTS 2014: Vold og voldtekt i Norge)

●             30-50 prosent av overgrep mot barn under 18 år begås av jevnaldrende (Aud Karin Bjørn, RVTS Nord). Dette viser at kunnskap om hvor grensene går og bevissthet rundt samtykke er særdeles viktig informasjon å nå ut med tidligst mulig.

Les meir

LilleStortinget 2019

I uke 8 skal rollespillet LilleStortinget 2019 gjennomføres fra 19. - 21. februar. Fortløpende nyheter kommer på mediaklassen sin blogg: FAGERLIA BUDSTIKKE.

Følg lenken til årets program: http://fagerlia.vgs.no/Fagerlia-VGS/Prosjekter/LilleStortinget/LilleStortinget-2019

Les meir

1KD1 - uke 8: rydding av kantine, bibliotek, mediatek og uteområde

Kontaktlærer: Anja Helene Overå

NB! Ikke glem at det må ryddes på bibliotek og mediatek mot slutten av matpausen/etter matpausen, 1 elev må ta en runde dit opp hver dag i ryddeuka - TIRSDAGEN hadde det vært fint om dette kunne gjøres mot slutten av 5. timen

Ryddeansvar blokk C uke 7 og 8: 1MR/1MD. Kontaktlærere: Eldrid S. Kvalvik / Nadhira Vonstad

Ryddeansvar blokk C uke 10 og 11: 3MR/3MD. Kontaktlærere: Anita Valderhaug / Einar Didriksen

Ryddeansvar blokk C uke 12 og 13: 2MR/2MD. Kontaktlærere: Rune Sæter / Berit Holstad

Les meir

En Folkefiende - skolens aula

Onsdag 13. og torsdag 14. februar besøker Teateret Vårt Fagerlia vgs med Henrik Ibsens skuespill En folkefiende. Se vedlagt plan over klasser som skal se stykket.

Sted: Skolens aula

Her finner dere presentasjonen av stykket på Teatret vårts hjemmeside:

https://www.teatretvart.no/program/en-folkefiende/

Les meir

Skal du søke vidaregåande opplæring?

No er tilbodshefte til vidaregåande opplæring 2019/2020 tilgjengeleg. I heftet finn du alle undervisningstilboda til dei vidaregåande skolane i fylket.

Les meir

Vedleggsskjema og ferdighetsprøve for søkere til Vg1 Musikk, Dans, Drama

Elever skal søke om skoleplass via VIGO.nomen sende Vedleggsskjema for søkere til Vg1 Musikk, Dans og Drama direkte til Fagerlia videregående skole.

Informasjon og datoer for ferdighetsprøverhttp://fagerlia.vgs.no/Fagerlia-VGS/Utdanningsprogram/STUDIEFORBEREDENDE/Musikk-dans-drama

Les meir

Vedleggsskjema for søkere til Vg1 Toppidrett

Elever skal søke om skoleplass via VIGO.no, men sende Vedleggsskjema Vg1 Toppidrett direkte til Fagerlia videregående skole.

Klikk på lenken for mer informasjon om Toppidrett:

http://www.fagerlia.vgs.no/Fagerlia-VGS/Utdanningsprogram/STUDIESPESIALISERING/Studiespesialisering-Toppidrett

Les meir

Presentasjon fra faginfomøtet 31.01.18

Vedlagt følger presentasjon fra orienteringsmøtet for foresatte, torsdag 31. januar 2019

Presentasjoner fra tidligere møter finner dere ved å følge lenken: http://www.fagerlia.vgs.no/Fagerlia-VGS/Informasjon/Foresatte

Les meir