Kritiske spørsmål fra AP

Arbeiderpartiets partileder, Lene Larsgård, stiller kritiske spørsmål til regjeringens økonomiske og utdanningspolitikk.

Hun mener at forslaget om flat skatt er til altfor stor fordel for den økonomiske overklassen, og dermed straffe den fattigere, hardtarbeidende middelklassen. Hun spør derfor til regjeringens ministere: «Prøver regjeringen å skape et klasseskille?»

Finansminister Trym Gjørv

Finansminister Trym Gjørv

Finansminister Trym Gjørven forsvarer forslaget. Han mener den progressive skatten vi har i dag går hardt utover de som har investert mye tid og penger på utdanningen sin. «Det er forskjell på folk!» mener Gjørven. Videre sier han at den progressive skatten ikke vil gi incentiv til ungdom å jage sine mål. «Hvorfor vil folk ta høyere utdanning hvis den progressive skatten gjør at de får utbetalt samme lønn som en kassadame i Coop?»

Videre setter APs partileder kritisk spørsmålstegn til proposisjonen om flere privatskoler. Her mener også Larsgård at muligheten til å kjøpe seg bedre utdannelse på videregående nivå, vil være med på å skape et klasseskille. Hun vil ikke at den økte bistanden til privatskoler skal gå på bekostning av dagens offentlige, gratis skoler.

Kunnskapsminister Oscar Fugelsnes svarer til arbeiderpartiet. Han forklarer at den økte bistanden vil gjøre det billigere å gå privatskole. De personlige kostnadene til å gå på privatskolene vil bli såpass små at de aller fleste vil kunne gå der. De private skolene har gjennom det frie markedet større grunn til å gi god undervisning på grunn av konkurranse med andre skoler. Regjeringen mener flere private skoler, med billig inngangsbillett, vil være bra for norsk utdanning.

Kunnskapsminister Oscar Fugelsnes

Kunnskapsminister Oscar Fugelsnes

Journalist:       Sondre Stokke