Torsdag 9. november 19:00 - Torsdag 9. november

Skolens aula

Klassekonsert for 2MU

Kontaktpersonar

Kjell E. Grønningsæter
Lektor m/tilleggsutd
71 28 16 73 / Mob. 990 04 636
Send e-post