Tirsdag 5. september 11:45 - Tirsdag 5. september 12:30

Skolens aula

Elevrådsmøte

Vi kaller med dette inn til første elevrådsmøte 05.09.17 i skolens aula. Vi vil gjerne at både elevråderepresentant og vara møter, for informasjon og introduksjon for resten av året.  Vel møtt I 5. time Tirsdag. (05.09.17)

Elevrådsmøte