Onsdag 8. november - Onsdag 8. november

Del 2 av skolestartundersøkelsen

Onsdag 8. november gjennomføres del 2 av  skolestartundersøkelsen som vi deltar i for NTNU. Kontaktlæreren i hver gruppe skal sørge for at en av lærerne som har elevene i samlet gruppe denne dagen setter av tid til gjennomføring av undersøkelsen.