Foresatte

Oversikt over planlagte orienteringsmøter og møter med kontaktlærer skoleåret 2018-2019

(Invitasjoner og presentasjoner blir lagt under dokumenter på høyre side)

Endringer kan komme før skolestart!

   
23. august 2018 (torsdag) Vg1: Orienteringsmøte og presentasjon av kontaktlærer kl. 19:00.
20. september 2018 (torsdag) Vg2: Orienteringsmøte og møte med kontaktlærer kl. 18:00
30. oktober 2018 (tirsdag) Vg1: Møte med kontaktlærer fra kl. 17:00
20. november 2018 (tirsdag) Vg2: Møte med kontaktlærer fra kl. 17:00
31. januar 2019 (torsdag) Vg1: Orienteringsmøte og møte med programfaglærere 17:30

Innhold i elevmappen 2017 - 2018

Alle Vg1-elever får utdelt mappe med nyttig informasjon når de starter på skolen. Dokumentene finner du ved å klikke på lenken: http://fagerlia.vgs.no/Fagerlia-VGS/Informasjon/Ny-elev
Elevmappe
Les meir

Påloggingshjelp

PC

Skolen bruker ulike program til fraværsføring, vurdering og kommunikasjon. Elevene skal gjøre seg kjent med dette ved skolestart og vil få opplæring slik at de kan bruke disse. 

Les meir