Studiespesialisering

Fokusfelt-1

Studieforberedende

Fokusfelt-2

Helse og oppvekst

Fokusfelt-3

Eksamen

Fokusfelt-4

Søk etter ansatte

Kalender

20. november

Vg2: Møte med kontaktlærer

Fagerlia vgs
28. november

Julemarked - Godt Laget

Skolens aula
3. desember - 14. desember

Undervisningsevalueringen H2018 - uke 49 og 50

Fagerlia vgs
4. desember

Regjeringslansering 4.time

Fagerlia vgs
5. desember

Hybelboersamling 05.12.18

Biblioteket