Studiespesialisering

Fokusfelt-1

Studieforberedende

Fokusfelt-2

Helse og oppvekst

Fokusfelt-3

Eksamen

Fokusfelt-4

Søk etter ansatte

Kalender

15. november - 19. desember

Elevundersøkelsen 2017

Fagerlia vgs
21. november

Møte med foresatte Vg1 kl. 17:00 - 21.00

Fagerlia vgs
29. november

Stjerner i november

Volsdalen kirke