Studiespesialisering

Fokusfelt-1

Studieforberedende

Fokusfelt-2

Helse og oppvekst

Fokusfelt-3

Eksamen

Fokusfelt-4

Søk etter ansatte

Kalender

27. november - 19. desember

Elevundersøkelsen 2017

Fagerlia vgs
19. desember

Faginfo 1.-4. time

20. desember

Fagtorg Vg1 5.-7. time

21. desember

Juleavslutning 2017

Klasserom og Fagerlihallen