Skyss

Skyss

Informasjon om skoleskyss for elever

Rett på skoleskyss

Elevar som har rett på skoleskyss, får eige skysskort. Kortet gjeld på strekninga mellom bustad og skole.
Skysskortet gir rett til skyss til skolens ordinære start- og sluttid.

Vidaregåande skole
Du har rett på fri skoleskyss dersom:

  • Du har meir enn 6 kilometer avstand mellom heim og skole.
  • Du på grunn av funksjonshemming, skade eller sjukdom har behov for skyss, uavhengig av avstanden mellom bustad og opplæringsstaden. 
  • Det er nødvendig med båt- eller ferjetransport, utan omsyn til reiselengde mellom bustad og opplæringsstaden.

For deg som bor i Ålesund går grensene for rett til fri skyss vestover ved Steinvågbroa, dvs du må bo på Hessa. Østover går grensen ca ved sjukehuset på Åse/evt." broa i Breivika". Avstanden skal måles fra dør til dør.

Går du inn på GISlink kan du finne avstanden mellom skolen og hjemmeadressa di. Veien skal være "farbar", dvs at også gangvei kan være aktuell vei.

Aktuelle skjema finner du under dokumenter til høyre.

Les mer under Møre og Romsdal fylkeskommune - skoleskyss

Skriv ut søknadsskjema til skolereisekort og send det snarest til:

Fagerlia videregående skole Gangstøvikveien 6009 Ålesund 

For elever under 18 år som har foreldre med delt omsorg, gis det skysskort til begge adressene.  

Dokument

Søknad om skoleskyss
PDF-dokument - 88,20 kB
Skyssreglement for vidaregåande skole
PDF-dokument - 357,68 kB
Stadfesting av delt bustad
PDF-dokument - 86,53 kB
Skjema A4 Skoleskyss legeerklæring
PDF-dokument - 102,98 kB