Skolehelsetjenesten

Velkommen til skolehelsetjenesten ved Fagerlia vidaregående skole

Trefftider:

  • Tirsdag kl. 09:00 - 13:00
  • Onsdag kl. 09:00 - 13:00
  • Fredag kl. 09:00 - 11:30
Plakat skolehelsetjeneste 1

Målet for skolehelsetjenesten er å fremme skoleelevens fysiske og psykiske helse.

Hva - Plakaten vår viser eksempel på ulike temaer du kan ta opp hos helsesøster.

Elever, foreldre eller lærere kan ta kontakt med skolehelsetjenesten ved behov.

Vi kan formidle kontakt med andre hjelpeinstanser.   

Helsesøster har taushetsplikt etter Lov om helsepersonell.     

Hvor - Helsesøster har kontor i elevtjenesten, innerst i hjørnet.

Hvis vi ikke er på kontoret, så kan du gjerne sende SMS eller epost.

Når - Helsesøster er tilstede på skolen hver dag, onsdag fra kl. 12.30.

Om vi ikke er tilstede henger vi opp lapp på døra med informasjon.

Avtale hos helsesøster er gyldig fravær, husk å få med lap

Akslen, Janne Moa

Janne Moa Akslen. Tlf. 40805891

Janne.moa.akslen@alesund.kommune.no

Ellen Åslid Gaustad. Tlf. 40906296

Ellen.aslid.gaustad@alesund.kommune.no

HFU – helsestasjon for ungdom

Lavterskel-tilbud til ungdom mellom 13 – 25 år for de som oppholder seg i kommunen
Gratis
Drop in, ingen timebestilling
Helsesøstre, lege, psykiatrisk sykepleier
Supplement til skolehelsetjenesten
Åpent onsdager og torsdager kl.  16-19 (Moa Helsehus)

Aktuelle linker:

Dokument