Rusplan

Rusplan

PLAN FOR RUSARBEID I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING

Fagerlia videregående skole har gjennom en prosess med samarbeid mellom elevråd og nedsatt arbeidsgruppe, innarbeidet Møre og Romsdal sin felles plan for rusarbeid i videregående opplæring i en plan for egen skole.

Planen har følgende målsettinger:

  • Forebygging
  • Tidlig innsats
  • Klare rutiner ved bekymring

Følgende dokument foreligger:

Prosedyrer for rusarbeid ved Fagerlia videregående skole

Rusplan for Møre og Romsdal fylkeskommune blir oppdatert ca. 2. ganger i året.

Klikk på lenken for siste versjon av dokumentet: 

https://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning

Morild

Selvhjelpsforum: http://www.morild.org/

Tobakksfri skole

 

Skolen og skoletiden ble fra 1. juli i 2016 lovbestemt tobakksfri.

Det betyr at elever ikke kan bruke snus og røyk i skoletiden, heller ikke utenfor skolens område.

Kontaktpersonar

Merete Årvik
Tilretteleggingskoordinator
71 28 15 08 / Mob. 901 94 340
Send e-post

Dokument

Plan for psykisk helse ved Fagerlia vgs
PDF-dokument - 337,03 kB
Tobakksfri skoletid
PDF-dokument - 284,90 kB