Aktuelle lenker

Se under for oversikt over nyttige lenker.
Sex og samfunn - www.sexogsamfunn.no - Chattetjeneste
Barn og unge - www.barn og unge.no
Dixi - ressursside for voldtatte - www.dixi.no
Dopinfo (fra rusmiddeldirektoratet) - www.dopinfo.no
Tvangsekteskap - www.ung.no
Tvangseksteskap og kjønnslemlestelse (UDI) - www.udiregelverk.no
Kirkens SOS - www.kirkens-sos.no
Klara Klok - www.klara-klok.no
Kors på halsen - www.korspahalsen.no
Mental helse - www.mentalhelse.no
Mira senteret - www.mirasenteret.no
Psykisk helse (Helsedirektoratet) - www.helsedirektoratet.no
Rådet for psykisk helse - www.psykiskhelse.no
Rustelefonen - www.rustelefonen.no
Seksuelloppslysning - www.seksuellopplysning.no
! Sett grenser - en kampanje mot seksuell trakassering - www.settgrenser.no
Skeiv ungdom - www.skeivungdom.no
Si det med ord - www.sidetmedord.no

Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter - www.nullmobbing.no