1. Henvisning inni teksten

 

          Kildereferansen har to obligatoriske komponenter: 

 1. En henvisning inni selve teksten.
 2. Og en fullstendig og korrekt litteraturliste til slutt i oppgaven.
 
 

Merk: Alle bøker skal markeres i kursiv, mens alle enkeltstående produkter som artikler, dikt, noveller skal markeres med anførselstegn.

Eksempel:

 • Diktet «Eg vil ikkje» er hentet fra diktsamlingen Frø (1998) av Marit Kaldhol.
 • Aftenposten publiserte torsdag 18.august 2016 artikkelen «Hva skal vi si til barn for at de ikke gir opp når de møter motgang?». 
 • På Fagerlia videregående skole bruker vi læreboka Grip Teksten. Norsk Vg3 (2015) i norskfaget.
 

Kilde med 1 forfatter:

 • (Etternavn, årstall, s. ___)
 • Eksempel: (Hosseini, 2008, s. 82)
 

Kilde med 2 forfattere:

 • (Etternavn og Etternavn, årstall, s. ___)
 • Eksempel: (Karlsen og Røstad, 2012, s. 39).
 

Kilde med flere enn 2 forfattere:

 • (Etternavn på første forfatter m.fl., årstall, s. ___)
 • Eksempel: (Jomisko m.fl., 2008, s. 14)
 

Eksempel på et kort sitat med referanse:

Din egen tekst. «Sitering vil si ordrett gjengivelse av andres arbeider. Da skal det være ordrett, og ikke misbrukt i forhold til den sammenhengen sitatet brukes i» (Stene, 1999, s. 1). Din egen tekst fortsetter.

 

Eksempel på lengre sitat:

Din egen tekst:

 • (Innrykk uten punktmarkering) Det er ikke tilstrekkelig å oppgi kilder i en samlet oversikt bakerst i rapporten. De skal også oppgis i den løpende teksten (brødteksten), ellers kan ikke leserne vite hva du bygger nettopp det avsnittet eller kapitlet på. Du kan ikke vente at leseren skal drive detektivarbeid (Rognsaa, 2000, s. 14). 

Din egen tekst fortsetter.

 

Eksempel hvor forfatterens navn er flettet inn i brødteksten:

Stene (1999, s. 125) definerer det å sitere slik: «Sitering vil si ordrett gjengivelse av andres arbeider. Da skal det være ordrett, og ikke misbrukt i forhold til den sammenhengen sitatet brukes i». Din egen tekst fortsetter.

 

Kilde med flere forfattere:

Din egen tekst. «Ved direkte sitater skal henvisningen gi informasjon om forfatter, årstall og sidetall» (Furseth og Everett, 1997, s. 141). Din egen tekst fortsetter.

eller

Furseth og Everett (1997, s. 141) skriver at: «Ved direkte sitater skal henvisningen gi informasjon om forfatter, årstall og sidetall». Din egen tekst fortsetter.

 

Mer enn tre forfattere:

Wakefield et al. (1998), din egen tekst.

 
 

Parafrasering (å gjengi / skrive om kilden):

 

Original tekst: Bruk av kildehenvisninger og litteraturliste er først og fremst begrunnet ut fra idealet om forskningen som et kollektivt prosjekt. Et viktig prinsipp her er forskningens etterprøvbarhet. Du skal redegjøre for hvor du har hentet ditt stoff, og henvise til det på en slik måte at andre kan følge dine referanser og finne det samme som deg (Furseth og Everett, 1997, s. 142).

 

Omskrevet tekst: Furseth og Everett (1997) hevder at den viktigste årsaken til at du skal bruke kildehenvisninger og litteraturliste er et ideal om at forskningen er et kollektivt prosjekt. Forskningen skal være etterprøvbar, og de som leser ditt arbeid skal kunne finne de kildene du har hentet stoffet stoff fra.

Se flere eksempel på nettsidene til NTNU.

APA-stilen

Selv om det finnes ulike referansestiler, anbefaler vi den såkalte APA-stilen og viser her hvordan du tar i bruk denne.