Ressurser i biblioteket

 

I tillegg til bibliotekets oversikt over gode nettressurser, er det også lurt å benytte seg av de mange ressursene som du finner i hyllene på biblioteket. For at du lettere skal finne frem har vi gjort en inndeling i fag- og skjønnlitteratur. 

 

FAGLITTERATUR

Faglitteraturen står plassert på hylla etter Deweys desimalklassifikasjon, dvs at bøker som handler om det samme står sammen på hylla. Bøkene er nummerert fra 001 til 999 og står plassert etter nummer. For å finne fram til emnet og nummeret kan du søke i bibliotekets database. Nummeret finner du ved "hylleplass".

 
Nummer og emne i biblioteket:
 • 000 - Generelle emner (bl.a. databehandling og journalistikk)
 • 100 - Filosofi, psykologi og etikk
 • 200 - Religion
 • 300 - Samfunnsvitenskap (bl.a. statsvitenskap, politikk og økonomi)
 • 400 - Språk og språkvitenskap
 • 500 - Naturvitenskap og matematikk
 • 600 - Anvendt vitenskap (bl.a. medisin, ingeniørfag og  administrasjon)
 • 700 - Kunst, film og teater
 • 800 - Litteratur og litteraturvitenskap
 • 900 - Historie og geografi
 

NB! Noen bøker har spesielle koder foran tallene:

 • q = Bøker som er merket med en q foran deweynummeret er høyere enn 25 cm og står på egen reol. Du må derfor lete 2 steder når du ser etter bestemte nummer.
 • Lokal = Bøker som er merket med Lokal foran deweynummeret tilhører bibliotekets lokalsamling, dvs bøker som handler om Møre og Romsdal. Disse står også på egne hyller.
 • r = Bøker som er merket med en r foran deweynummeret er referanseverk, som f.eks. leksika og ordbøker. En del av disse, for eksempel ordbøkene står på biblioteklederens kontor, mens atlas og leksikon står i egne reoler på biblioteket. Disse bøkene er ikke til hjemlån og må brukes på biblioteket.
 

SKJØNNLITTERATUR

Skjønnlitteraturen står plassert alfabetisk etter forfatterens etternavn, og er ryggmerket med de to første bokstavene i etternavnet. Ettersom romaner utgjør store deler av samlingen vår, er andre sjangrer plassert på egne hyller med disse merkene:

 • A = Antologi, som er en samling av noveller av en eller flere forfattere i samme bok
 • D = Dikt
 • K = Krim
 • S = Skuespill
 • u = Bøker for ungdom, bl.a. Fantasybøker
 • 82 = Skjønnlitteratur på engelsk
 • 83 = Skjønnlitteratur på tysk
 • 84 = Skjønnlitteratur på fransk
 • 86 = Skjønnlitteratur på spansk

Søk i databasen