Elevrådsstyret 2017 - 2018

Elevrådsstyret med kontaktinformasjon:

       
Tittel Epost Klasse Telefon

Elevrådsleder:

Linn Holst-Dyrnes
linn.h-d@hotmail.com 3ST2 473 64 993

Nestleder:

David Jakobsen
jakobs1.david@gmail.com 3MR1 917 41 148

Sekretær:

Martha Årdal
martha.aardal@mibox.no 3ST2 915 44 476

Styremedlem:

Emil Røys Reite
emil.hessa@gmail.com 3ST3 469 67 535

Styremedlem:

Johannes Ajay Hoff
hoffjohannes46@gmail.com 2MR1 936 58 128

Styremedlem:

Lene Vadseth Larsgård
lene.v.l@hotmail.com 3ST4 941 80 574

Styremedlem:

Alex Makassiouk
Alex.makassiouk@gmail.com 2ST3 406 02 417

Elevrådsarbeid

Elevrådet jobber for at miljøet på skolen skal bli best mulig og at du skal få en trygg og god skolehverdag. Elevrådet er et viktig organ, og i flere saker rådfører skolens ledelse seg med oss. Samarbeidet vårt er godt og vi føler vi blir hørt når vi tar opp saker med ledelsen på våre faste møter. Dette er et viktig poeng, for på en så stor skole som Fagerlia er det viktig at elevenes ønsker og meninger når fram til ledelsen.