Dokumentasjon:

Eksamensskolen utsteder dokumentasjon av privatistresultater. Ny dokumentasjon, kompetansebevis eller vitnemål, utstedes av den videregående skolen hvor privatisten sist var elev. Oppstår det tvil om hvem som utsteder dokumentasjon, ta kontakt eksamensskolen.

Nyttig informasjon på hjemmesidene til Utdanningsdirektoratet: udir.no

Privatister spør ofte om studiekompetanse, poengberegning og fagkrav. Man finner utfyllende informasjon om dette på hjemmesiden til Samordna opptak (SO).