Klage på eksamen og standpunktkarakterer

Møre og Romsdal fylkeskommune informasjon om klage på eksamen

  • Klagefrist for eksamenskarakterer er 10 dager fra du burde ha gjort deg kjent med karakteren.
  • Du kan klage dersom du mener eksamenskarakteren er urimelig.
  • Klagen skal leveres skriftlig til skolen med underskrift av klager.
  • Du bør rådføre deg med en faglærer før klagen blir levert.
  • Klagebehandling er ikke det samme som ny sensur på fritt grunnlag.
  • Klagenemda skal vurdere om karakteren er urimelig i forhold til eksamensprestasjonen.
  • For at karakterne skal heves, er det ikke tilstrekkelig at oppgavesvaret kan synes noe strengt bedømt.
  • Vær oppmerksom på at karakteren også kan settes ned.
  • Karakteren som blir satt etter klagebehandling er endelig.

Møre og Romsdal fylkeskommune informasjon om klage på standpunktkarakterer

  • Fristen for å klage på vedtak som gjeld standpunktkarakterar er 10 dagar. Fristen skal reknast frå tidspunktet når meldinga om vedtaket er komen fram til den som har klagerett.
xx. juni Klagefrist Standpunktkarakterer - avgangselever
xx. juni Klagefrist Standpunktkarakterer - øvrige elever
Klage eksamen og standpunkt

Kontaktpersonar

Tor Andreas Dyrseth Tor Andreas Dyrseth
Ass. rektor
71 28 15 03 /
Mob. +4791197143
Send e-post