Eksamenstrekk

Trekk til eleveksamen blir offentliggjort på Fronter, under  "informasjon til elever"  og slås opp på vinduene til skolens aula.