Aktuelt

 

Rusarbeid

            PLAN FOR RUSARBEID I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING

Fagerlia videregående skole har gjennom en prosess med samarbeid mellom elevråd og nedsatt arbeidsgruppe, innarbeidet Møre og Romsdal sin felles plan for rusarbeid i videregående opplæring i en plan for egen skole.

Planen har følgende målsettinger:

  • Forebygging
  • Tidlig innsats
  • Klare rutiner ved bekymring

Følgende dokument foreligger:

  • Prosedyrer for rusarbeid ved Fagerlia videregående skole

Rusplan for Møre og Romsdal fylkeskommune blir oppdatert ca. 2 gonger i året.

Morild

Selvhjelpsforum: www.morild.org. 

                                                         

                                                                

Tobakksfri skole

 

Skolen og skoletiden ble fra 1. juli i 2016 lovbestemt tobakksfri.

Det betyr at elever ikke kan bruke snus og røyk i skoletiden, heller ikke utenfor skolens område.

 

Ren skole

Dokument