Tiltaksplan for Atlanten videregående skole 2010- 2011

”Opplæringens mål er å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre. Den skal gi hver elev kyndighet til å ta hånd om seg selv og sitt liv, og samtidig overskudd og vilje til å stå andre bi”.
(Fra: Læreplan for grunnskolen, videregående opplæring og voksenopplæring. Generell del.)

Arbeidet vårt skal hvile på tre hovedpilarer:

KUNNSKAP - SAMARBEID - ENTUSIASME

Overordnede målsettinger:
• Vår hovedoppgave er å legge til rette for at elevene får størst mulig læringsutbytte i alle fag, og med det en opplæring i tråd med egne forutsetninger og evner.
• Vi skal være en åpen og samarbeidende skole.