Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Søk > Avansert

Avansert søk


Utdanningsval - TAF

Rektormøte

Rådgivar

Borgund vidaregåande skole har fem rådgivarar: Harald Jan Skarstein, Bodil Flø, Liv Toril B. Amundsen, Inger Hollingsæter og Ronny Guldstein. Dei held til på rådgivarkontora i avdeling for elevteneste.
Rådgivarane skal saman med kontaktlærarane være til hjelp for elevane i spørsmål om fagval, studieval, yrkesval, samt sosiale vanskar som har samanhang med eller gjer skolegangen vanskeleg. Rådgivarane samarbeider med PPT (pedagogisk-psykologisk teneste) og andre ved behov.

instagram logo