Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Søk > Avansert

Avansert søk


No skal vi ta i bruk sikker digital sending av post

Frå 01.01.2019 tar Møre og Romsdal fylkeskommune i bruk sikker digital post, SvarUt. Regjeringa har bestemt at dette skal vere førstevalet i samhandlinga mellom det offentlege, innbyggarar og næringslivet.

Les meir

Pizzafest og siste flyttedag ved DTK Spjelkavik

Jul2018

2. Organisasjon

Organisasjonskart:

Organisasjonskart  med plassering, ansvar og mynde, navn på nøkkelpersonar og eigarane av dei viktigaste prosessane

6. HMS-bibliotek

Her finn du:

  • Regelverk, instruksar og informasjon om IA-bedrift

På personalrommet på skulen finn du:

Stoffkartotek for alle kjemikaliar, førstehjelpsskap, hjartestartar og HMS-tidsskrifta "Arbeidervern" og "HMS-magasinet".

Bokhylle design

7. Opplæring

Opplæring illustrasjonsfigur

Tilsette med spesielt ansvar innan HMS, skal ha kurs i Modul 1-3, som er nyare enn 5 år. Spesielt ansvar innan HMS har dei som er AMU-medlemar, er verneombod og HMS-koordinator. 

Alle tilsette er med på førstehjelpskurs;

  • Faglærarar i elektrofag: FSE-kurs på årleg nettverksmøte i august + Førstehjelpskurs med hjertestartar annakvart år på skulen.
  • Andre tilsette: Vel mellom standard førstehjelpskurs med repetisjon kvart 3. år eller førstehjelpskurs med hjertestartar med repetisjon kvart 2. år. Begge i regi av Stamina Helse, på skulen.